MXBON 909 gel

Vhodný pro lepení na šikmých a svislých plochách, gel  20g

                          CA for application to vertical surfaces, gel  20g

MXBON 909 gel